==

Välkommen till Fortnox!

Fortnox AB är, med drygt 100.000 kunder, Sveriges ledande leverantör av webbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och löneadministration till mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Genom ett samarbetsavtal med det fristående företaget FINT AB erbjuds Fortnox program dessutom på fyra andra marknader, Storbritannien, Tyskland, Finland och Polen. Klicka i kartan nedan för att läsa mer om Fortnox program i de olika länderna.

Gå till Fortnox.se

Welcome to Fortnox!

Fortnox AB is, with more than 80.000 customers, Swedens largest supplier of webbased applications for e.g. bookkeeping, invoicing and salary administration for companies, unions, schools and accounting firms. Through an agreement for cooperation with the independent company FINT AB, Fortnox applications are also available on four other markets, Great Britain, Germany, Finland and Poland. Click the map below to read more about Fortnox applications in the different countries.